Моніторинг законодавчих ініціатив у питанні безпеки Українських студій стратегічних досліджень (травень-червень 2021)

 

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання реагування, запобігання та протидії проявам дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань серед військовослужбовців (Кабінет міністрів) 5485

Законопроєкт передбачає внесення в законодавство, що регулює військову дисципліну, принципів дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також запобігання та протидію дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань.

Прикриваючись потребою обмежувати дискримінацію, законопроєкт прагне закріпити ідеологізовану термінологію “гендеру”, що може розумітись в лівоекстремістському сенсі. Тому вважаємо за необхідне видалити згадки цього дискусійного поняття.

 

 

Проєкт Постанови про засудження діяльності радикальної ісламської організації ХАМАС та визнання її терористичною (Дубнов Якименко, Бужанський, Гривко та інші) 5530

Деструктивний проєкт, що грає на шкоду українським національним інтересам. Україні не варто ставати на будь-яку сторону арабо-ізраїльського протистояння жорстко, однак апелювати до міжнародних норм, що не буде йти в розріз із стратегічним союзництвом із Турецькою Республікою.

Зокрема неприпустимі спроби антиарабських голосувань у Верховній Раді про визнання “терористичного статусу” палестинських організацій на зразок “Хамас”, що попри всі обставини демонстративно ставлять Київ на один бік конфлікту. Водночас слід засуджувати антигуманні ексцеси як з одного, так і іншого боку, і закликати до діалогу, підтримуючи можливі прагнення нового уряду Ізраїля.

 

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України “Про Раду національної безпеки і оборони України” щодо її функцій та компетенції, кваліфікаційних характеристик посад Секретаря та заступників Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (Деркач) 5544

Законопроєкт визначає термін “кризова ситуація”, покладає на РНБО функції утворення Ставки Верховного Головнокомандувача, перефразовує окремі формулювання законодавства.

На наш погляд, суттєва мета законопроєкту – змінити вимоги для зайняття посад Секретаря та заступників РНБО, звузивши до числа осіб, які, попередня діяльність яких була пов’язана з роботою чи військовою службою на посадах вищого корпусу державної служби в сфері національної безпеки та оборони, в центральних органах державної влади. Це звужує можливості залучення нових перспективних кадрів, сприяючи замиканню навколо вузького кола осіб.

 

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України “Про правовий режим воєнного стану” щодо вдосконалення правового регулювання процедури припинення та скасування режиму воєнного стану (Гончаренко) 5556

Передбачає втрату чинності указу Президента України про введення воєнного стану, який не був затверджений Верховною Радою України. Також пропонується передбачити, що після усунення обставин, що стали підставою для введення воєнного стану до закінчення строку, він скасовується Указом Президента України за пропозицією Ради національної безпеки і оборони  України або за пропозицією Верховної Ради України.

 

 

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту прав побратимів та посестер (Жмеренецький) 5595

Проєкт закону передбачає введення терміну «посестра/побратим» – військовослужбовці, які мають взаємні дружні стосунки, в основі яких лежить взаємна повага, взаєморозуміння і взаємодопомога, спільність інтересів і духовна близькість. Військовослужбовець інформує про наявність побратима та або посестри свого безпосереднього керівника шляхом надання рапорту.

Їм надається низка прав відповідних членам родини – можливість посвідчувати заповіт, отримувати медичну інформацію, надавати паліативну допомогу.

Попри позитивну риторику, законопроєкт створює значні ризики для юридичних зловживань і формування окремих груп впливу у військових структурах.

 

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань діяльності Ради національної безпеки і оборони України (Веніславський, Фрорв, Безугла та інші) 5667

Передбачається, що оскарження до суду рішень не зупиняє застосування передбачених санкцій. Також визначається, що саме Верховному Суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження рішень Ради національної безпеки і оборони України, прийнятих відповідно до Закону України “Про санкції”.

Проєкт зараховує до повноважень Секретаря Ради національної безпеки і оборони України питання організації роботи, пов’язаної з підготовкою проєктів рішень Ради національної безпеки і оборони України.

Конструктивний законопроєкт, спрямований на розширення юридичної бази для діяльності РНБО, дії якої поки що можуть обґрунтовано оскаржуватись через перевищення повноважень.

 

Проєкт Постанови про Заяву Верховної Ради України щодо закликів про відновлення водопостачання по Північно-Кримському каналу до тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя  (Геращенко, Бондар, Фріз та інші) 5663

У заяві пропонується ствердити, що будь-які заклики про відновлення водопостачання на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя шляхом використання Північно-Кримського каналу чи іншим подібним шляхом є діяннями, що не відповідають міжнародним зобов’язанням України, не спрямовані на захист прав людини, меншин чи корінних народів, та суперечать національним інтересам України.

Також закликається Президента України, Раду національної безпеки та оборони України, Службу безпеки України та інші правоохоронні органи невідкладно реагувати на будь-які спроби відновлення водопостачання

 

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки (Верещук, Безугла, Березін) 5641

Законопроєкт передбачає розширення і конкретизацію умов діяльності навчальних закладів, де ведеться підготовка кадрів для виконання заходів оборонного планування, розширює можливості державного контролю, гармонізує з іншими нормативними актами сектору оборони.

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України “Про громадянство України” щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (Кабінет міністрів) 5630

Законопроєктом пропонується подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України тими категоріями осіб, які зазначені в Указі Президента України від 13.08.2019 № 594, зокрема:

1) які є громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом і зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності;

2) які в установленому законодавством України порядку проходять/проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах України;

4) які мають визначні заслуги перед Україною, у тому числі брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення,

5) прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України.

Також закріплюється спрощена процедура для осіб, в яких на території України (чи УНР, ЗУНР та інших утворень 20 ст.) проживали дід чи прабаба та ближчі родичі

Попри правильні моменти регулювання можливості прийняття до громадянства учасників війни та вихідців з етнічних українських територій, сумнівний принцип розширення деклараційного принципу відмови від іноземного громадянства, що формує ризики поширення фактичної практики множинного громадянства. Тому законопроєкт потребує доопрацювання в аспекті посиленого контролю за реальністю намірів відмови від іноземного громадянства. Також формулювання «іноземець, який має визначні заслуги перед Україною» та «іноземець, прийняття якого до громадянства України становить державний інтерес для України» надто розмиті і можуть бути широко потрактовані.

 

 

Проєкт Закону про основи національного спротиву (Президент України) 5557 (прийнято у першому читанні)

Проєкт Закону надає визначення національного спротиву, територіальної оборони, руху опору, підготовки громадян України до національного спротиву та інших дотичних понять.

Зокрема прописується порядок формування та комплектування військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил України, добровольчих формувань територіальних громад та руху опору;

Як обґрунтовується, На виконання положень Закону України “Про національну безпеку України” та відповідно до положень Стратегії воєнної безпеки, затвердженої Указом Президента України від 25 березня 2021 року       № 121, в державі запроваджено принцип всеохоплюючої оборони, ключовими елементами якої є стійкий опір агресору і використання для відсічі агресії всього потенціалу держави та суспільства.

Дійсно, в оновленій Стратегії у розділі “Цілі, пріоритети та завдання реалізації державної політики у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва” згадано один із пріоритетів – запровадження об’єднаного керівництва з підготовки та ведення всеохоплюючої оборони України. Однак до нього залічують безліч функцій – координація і реформа розвідки за зразками НАТО (включно з цивільним контролем, створення системи комплексного стратегічного аналізу воєнних загроз і т. д.), серед чого і удосконалення системи мобілізації з розвитком спроможностей Збройних Сил України щодо організації та керівництва територіальною обороною України, рухом опору та підготовкою населення до оборони держави. Тому бажання почати зі впровадження саме цього аспекту – правильне рішення.

Назагал досить повний законопроєкт. Особливо позитивний момент з визначення формування патріотичної свідомості та стійкої мотивації як частини підготовки громадян України до національного спротиву (ст. 1, підпункт 4).

Вводиться поняття зон територіальної оборони (на рівні регіонів) та районів.

Закріплюється особливий статус Сил територіальної оборони.

З іншого боку, в статті 22 сумнівна новела Індивідуальна штатна зброя військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних Сил України, членів добровольчих формувань територіальних громад зберігається у визначених та спеціально обладнаних приміщеннях на території пунктів постійної дислокації або у визначених місцях зберігання. В умовах можливої нестачі часу більш ефективне передбачення можливості зберігання зброї в домівках, і права вільного її носіння.

Однак передбачена й інша можливість. Члени добровольчих формувань територіальних громад мають право застосовувати під час виконання завдань територіальної оборони особисту мисливську зброю та набої до неї.

 

Проєкт Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про чисельність Збройних Сил України” щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв’язку із прийняттям Закону України “Про основи національного спротиву” 5558 (прийнято у першому читанні)

 

 

Пропонується “затвердити чисельність Збройних сил України у кількості, яка не перевищує 261 000 осіб, у тому числі 215 000 військовослужбовців”.

Чинний закон про чисельність ЗСУ передбачає кількість, яка не перевищує 250 000 осіб, у тому числі 204 000 військовослужбовців.

Також в особливий період чисельність Збройних Сил України збільшується на кількість особового складу, призваного на військову службу на виконання указів Президента України про мобілізацію, затверджених законами України.

 

Критичне питання – чому обмежується верхня планка? І насправді слід підтягнути до 300 тисяч чисельність саме військовослужбовців, без цивільних працівників ЗСУ.

Додається також таблиця економічного обгрунтування, де передбачається не лише збільшення фінансування утримання чисельного складу, а й розписується кількість військових навчань для 11 тисяч осіб, на які збільшується чисельність ЗСУ в 2022, 2023 і 2024 роках (по 300 навчань).

Особливо вказується, що витрати також підуть на утримання системи територіальної оборони.

 

 

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо кримінальної та адміністративної відповідальності під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях (Жмеренецький, Бардіна, Хоменко, Верещук та інші) 5714

Арешт з утриманням на гауптвахті не може застосовуватись до вагітних військовослужбовців-жінок та до військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до семи років.

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях (Арахамія, Корнієнко, Юрчишин та інші) 5713

Проєкт закону пропонує встановити принципи рівності в армії шляхом зрівняння прав чоловіків та жінок військовослужбовців у сфері соціального захисту. Також запропоновано надавати військовослужбовцям відпустку при народженні дитини, що передбачена статтею 19-1 Закону України «Про відпустки», зі збереженням грошового забезпечення не лише в мирний час, а й в особливий період, воєнний стан. Речове, медичне, психологічне та соціальне забезпечення військовослужбовців повинно здійснюватися з урахуванням потреб жінок і чоловіків.

Поряд із правильними мотивами захисту жінок у лавах Збройних сил та боротьби з дискримінацією, законопроєкт пропонує новели, що зсередини руйнуватимуть взаємовідносини в колективах. Зокрема натяк на принцип обов’язкових квот (дотримання принципу забезпечення рівних умов доступу до військових посад, уникаючи дискримінації за ознакою статі), що ставитиме жінок в привілейоване становище через їхній менший відсоток у військових структурах. Тому краще доопрацювати законопроєкт.

 

Проєкт Закону про забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей із залученням недержавних коштів та передачу земель в оренду, відчуження майна (Копитін, Березін, Безугла, Завітневич, Здебський, Мисягін) 5716

Проєктом Закону пропонується створити спеціальний фонд, грошові кошти такого фонду будуть спрямовуватись на закупівлю житла для військовослужбовців, насамперед одержані від реалізації нерухомого майна суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Міністерства оборони України. Прописується відповідна процедура залучення інвесторів, проведення торгів.

 

Проєкт Закону про право на цивільну вогнепальну зброю (Фріс, Бужанський, Петриняк, Алексійчук та інші) 5708

Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України “Про право на цивільну вогнепальну зброю” (Фріс, Яременко, Веніславський та інші) 5709

У Кодексі України про адміністративні правопорушення запропонованими змінами:

– передбачається позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові – права на володіння цивільною зброєю та бойовими припасами до неї;

– виключаються застарілі радянські норми, відповідно до яких забороняється застосовувати позбавлення права полювання, конфіскацію вогнепальної зброї, інших знарядь полювання і бойових припасів до осіб, для яких полювання є основним джерелом існування;

– збільшуються розміри штрафів за правопорушення у сфері обігу зброї.

Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм Українських студій стратегічних досліджень

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.